Starter kit dla Raspberry Pi 3 B+  
10 czerwonych diod LED, bez rezystorów