Bezprzewodowy sensor tinyBrd  
NRF Raspberry Hat v02  
Raspberry Pi 2, model B