Szukaj

Arduino DUE

Kod:
arduino-due
Waga: Help
47 g
Dostawca:
no

Pytką Arduino w formacie MEGA z 32-bitowym kontrolerem z rodziny ARM Cortex-M3 o zegarze 84 MHz. Posiada 54 piny cyfrowe, 12 pinów PWM i 12 pinów wejść analogowych.

Produkt wycofany ze sprzedaży

Etykiety: arduino, arm, Due, 32-bit

Płytka Arduino do prototypowania układów z kontrolerem Atmel SAM3X8E opartym na 32-bitowym rdzeniu ARM Cortex-M3 o zegarze 83 MHz.

Parametry techniczne:

 • Napięcie zasilania: 7 - 12 V (przez wtyczkę zasilacza)
 • Standard stanów logicznych: 3.3 V (stany logiczne 5 V powodują uszkodzenia)
 • Mikrokontroler: Atmel SAM3X8E (rdzeń 32-bitowy ARM Cortex-M3)
 • Zegar: 84 MHz
 • Pamięć Flash: 512 KB
 • Pamięć sRAM: 96 KB
 • Liczba pinów cyfrowych: 54
 • Maksymalne obciążenie wszystkich pinów cyfrowych: 130 mA
 • Liczba pinów wejść analogowych: 12
 • Liczba wyjść PWM: 12
 • Liczba wyjść analogowych: 2
 • Liczba interfejsów Serial: 4 (w tym jedno współdzielone z USB B)
 • Liczba interfejsów TWI: 2
 • Interfejs SPI: Znajduje się we wtyczce SPI
 • Interfejs magistrali CAN
 • Interfejsy USB: Jeden do programowania, działający jako port szeregowy. Drugi w pełni programowalny jako dowolne urządzenie USB lub USB Host do komunikacji ze Smartphonami, Tabletami lub Aparatami.
 • Interfejs programowania JTAG
 • Interfejs debugowania programu JTAG

Opis wyprowadzeń:

 • 0..53 - Piny cyfrowe przyjmujące stan LOW (0 V) lub HIGH (3,3 V), obsługiwane funkcjami pinMode, digitalWrite i digitalRead
 • PWM 2..13 - Wyjścia generatorów PWM, obsługiwane za pomocą funkcji analogWrite
 • A0..A11 - Wejścia analogowe o zakresie od 0 do 3,3 V, obsługowane za pomocą funkcji analogRead
 • RX0..3, TX0..3 - Piny synchronicznej magistrali szeregowej (RX wejście danych, TX wyjście danych), obsługiwane za pomocą obiektu Serial..Serial3
 • SDA/SCL, SDA1/SCL1 - Piny synchronicznej magistrali szeregowej I2C (TWI), obsługiwanej za pomocą biblioteki Wire
 • SPI - Piny obsługujące wyjście interfejsu SPI, obsługiwae za pomocą biblioteki SPI
 • DAC0..1 - Wyjście przetworników cyfrowo/analogowych obsługowaych za pomocą biblioteki Audio
 • CANRX/CANTX - Piny interfejsu magistrali CAN
 • DEBUG - Interfejsy JTAG do debugowania programu w kontrolerze
 • GND - Masa
 • AREF - Wejście punktu odniesienia dla wejść analogowych (napięcie panujące na tym wejściu określa przy jakim napięciu dla wejść analogowych jest maksymalna wartość [maksymalne napięcie 3,3 V])
 • RESET - Resetuje kontroler i zaczyna działanie programu od nowa
 • 3.3V - Wyjście zasilania 3,3 V (maksymalne obciążenie 800 mA)
 • 5V - Wyjście zasilania 5 V (maksymalne obciążenie 800 mA)
 • Vin - Wyjście napięcia zasilania z wtyczki zasilacza
 • IOREF - Napięcie w jakim pracuje płytka (3,3 V)
 • USB Native - (Bliżej przycisku RESET) Port USB działający jako dowolnie zaprogramowana klasa USB (możliwość udawania różnych urządzeń USB), a także jako Host USB do komunikacji z urządzeniami podrzędnymi jak klawiatura, mysz, telefon, tablet
 • USB Programming Port - (Bliżej złącza zasilania) Port USB działający jako urządzenie Serial do programowania Arduino i komunikacji za pomocą klasy Serial lub przez piny RX0/TX0

Opis wskaźników LED:

Przy USB Native

 • RX - Sygnalizuje odbieranie danych przez USB Native
 • TX - Sygnalizuje wysyłanie danych przez USB Native
 • L - Sygnalizuje ustawienie stanu HIGH na cyfrowym pinie 13
 • ON - Sygnalizuje zasilanie płytki

Przy USB Programming Port

 • RX - Sygnalizuje odbieranie danych przez USB Programming Port
 • TX - Sygnalizuje wysyłanie danych przez USB Programming Port

Opis przycisków:

 • RESET - Resetuje kontroler na płytce i uruchamia program od nowa
 • ERASE - Po podłączeniu zasilania, przytrzymanie na kilka sekund usuwa program z kontrolera

Opis programowania pod Windows:

 • Ściągnij Arduino IDE 1.5
 • Rozpakuj plik ZIP w dowolnym katalogu
 • Wejdź do katalogu w którym rozpakowałeś Arduino IDE i kliknij program Arduino.exe
 • Po uruchomieniu przejdź do menu Narzędzia->Płytka i wybierz opcję Arduino DUE (Programming Port)
 • Podłącz Arduino DUE do komputera przez port USB B (ten bliżej złącza zasilania)
 • Kiedy komputer zapyta o sterowniki wskaż mu ich miejsce w katalogu w którym masz Arduino IDE arduino-1.5\drivers\
 • Wybierz w menu Arduino IDE Narzędzia->Port szeregowy właściwy port, który komputer przypisał do płytki
 • Skopiuj program testowy widoczny poniżej i naciśnij przycisk strzałki w prawo -> (Załaduj)
 • Po poprawnym skompilowaniu i wczytaniu kodu na płytce powinna zacząć mrugać wbudowania dioda L

Program testowy:

// Numer pinu dla wbudowaniej diody L
#define LED 13

// Wszystko w tej funkci uruchamia się tylko raz na początku programu
void setup()
{
  // Ustawienie pinu diody L jako wyjście
  pinMode(LED, OUTPUT);
}

// Wszystko w tej funkcji uruchamia się ciągle od nowa
void loop()
{
  // Włączenie diody L (ustawienie wyjścia diody L w stan wysoki)
  digitalWrite(LED, HIGH);
  // Oczekiwanie 500 ms (pół sekundy)
  delay(500);
  // Wyłączenie diody L (ustawienie wyjścia diody L w stan niski)
  digitalWrite(LED, LOW);
  // Oczekiwanie 500 ms (pół sekundy)
  delay(500);
  
  // Koniec działania funkcji
  // Funkcja loop po zakończeniu działania będzie wywoływana od nowa
  // bez końca
}

Program miga wbudowaną diodą L.

DUE3DOM - sterownik 32bit dla drukarek 3D

Arduino DUE pasuje do polskiego sterownika dla drukarek 3D. Jest to innowacyjny projekt, który powstał przy współpracy z zawodowymi elektronikami z forum Fabrykator. W odróżnieniu od typowych elektronik 8-bit, DUE3DOM wykorzystuje 32-bitowy procesor ArduinoDUE. Otwiera to nowe możliwości, podnosi szybkość działania i precyzję.

Linki:

Gwarancja

Wszystkie zakupy na Nettigo są chronione 14-sto dniowym prawem do zwrotu. Bez zbędnych pytań.

Szczegółowe informacje o dostawie i zwrotach

Newsletter

Raz, góra dwa razy w miesiacu możesz otrzymać newsletter o nowościach w naszej ofercie, promocjach, a także porcję wiadomości ze świata DIY i Arduino.