Szukaj

HMC5883L - Trójosiowy magnetometr (kompas elektroniczny)

Kod:
hmc5883l
Waga: Help
2 g
Dostawca:
no

HMC5883L to trójosiowy magnetometr. Mierzy pole elektromagnetyczne w 3 różnych kierunkach. Jego głównym zastosowaniem jest praca jako elektroniczny kompas.

Produkt wycofany ze sprzedaży

Zastąpiony przez: Moduł 3-osiowego magnetometru I2C HMC5883L

</div><div class="techdata"><ul>

 • Wymiary: W mm H mm
 • Waga: XXX g
 • Zasilanie: od 2.16 do 3.6 V
 • Pobór prądu: 100 uA w trybie pomiaru, 2 uA w trybie oczekiwania.
 • Standard stanów logicznych: Zależny od zasilania 2.4 lub 3.3 V
 • Komunikacja: Magistrala I2C (TWI)
 • Zakres pomiarowy: maksymalnie od -8 do 8 Gausów. Regulowany w 8 stopniach.
 • Rozdzielczość: 12 Bitów ze znakiem, 4096 jednostek (od -2048 do 2047)
 • Dokładność: od 0,00073 do 0,00435 Gausa na jednostkę
 • Dokładność jako kompas: od 1 do 2 stopni
 • Szybkość pomiaru: od 0.75 do 75 Hz
 • Możliwość sprzętowego uśrednienia 8 kolejnych wyników (eliminacja szumów)
 • Dokumentcja: xxxx
 • </ul> </div><div class="pinouts"><p>Opis wyprowadzeń:</p>

  • GND - masa zasilania
  • VCC - zasilanie 2,4V lub 3,3V
  • SDA - sygnał danych magistrali I2C
  • SCL - sygnał zegara magistrali I2C

  </div><div class="connect"><p>Podłączenie do Arduino:</p>

  • Arduino Duemilanove: Piny 4 (SDA) i 5 (SCL) z grupy "ANALOG IN", piny 3V3 i GND z grupy "POWER"
  • Arduino UNO: Piny 4 (SDA) i 5 (SCL) z grupy "ANALOG IN", piny 3V3 i GND z grupy "POWER"
  • Arduino UNO R3: SDA, SCL w lewym górnym rogu, piny 3.3V i GND z grupy "POWER"
  • Arduino MEGA: piny 20 (SDA), 21 (SCL) z grupy pinów "COMMUNICATION", piny 3.3V i GND z grupy pinów "POWER". Czujnik wymaga podłączenia przez konwerter stanów logicznych (link).

  Przykładowe podłączenie do Arduino UNO R3:

  </div><div class="testcode"><p>Program testowy:</p>

  #include <Wire.h>
  
  // Adres czujnika w magistrali TWI
  #define HMC_ADDR 0x1e
  
  // Funkcja zapisujaca do rejestrow czujnika
  void twiSetRegister(int address, byte reg, byte data)
  {
    Wire.beginTransmission(address);
    Wire.write(reg);
    Wire.write(data);
    Wire.endTransmission();
    delay(5);
  }
  
  // Funkcja czytajaca rejestry czujnika
  byte twiGetRegisters(int address, byte reg, byte *buffer, byte length)
  {
    byte count = 0;
    
    Wire.beginTransmission(address);
    Wire.write(reg);
    Wire.endTransmission();
    
    Wire.beginTransmission(address);
    Wire.requestFrom(address, (int) length);
    while (Wire.available())
    {
      buffer[count] = Wire.read();
      count++;
    }
    Wire.endTransmission();
    
    return count;
  }
  
  // Wysyla wyniki pomiarow czujnika do komputera
  void sendMeasurement()
  {
    byte buffer[6];
    byte readed = twiGetRegisters(HMC_ADDR, 0x03, buffer, 6);
    if (readed != 6)
    {
      Serial.println(F("ERROR"));
    }
    else
    {
      int resultX = (int) word(buffer[0], buffer[1]);
      int resultZ = (int) word(buffer[2], buffer[3]);
      int resultY = (int) word(buffer[4], buffer[5]);
      
      float gX = resultX * 0.00256;
      float gY = resultY * 0.00256;
      float gZ = resultZ * 0.00256;
  
      Serial.print(gX);
      Serial.print(",");
      Serial.print(gY);
      Serial.print(",");
      Serial.print(gZ);
      Serial.println();
    }
  }
  
  void setup()
  {
    Serial.begin(57600);
    Wire.begin();
    // Ustawienie 15 pomiarow na sekunde
    // Ustawienie usredniania 8 pomiarow
    // Ustawienie sztucznego, testowego, dodatniego pola magnetycznego
    twiSetRegister(HMC_ADDR, 0x00, 0x71);
    
    // Ustawienie czulosci +/- 4.7 Ga
    twiSetRegister(HMC_ADDR, 0x01, 0xa0);
    
    // Ustawienie trybu ciaglego pomiaru
    twiSetRegister(HMC_ADDR, 0x02, 0x00);
  }
  
  void loop()
  {
    // Ustawienie sztucznego, testowego, dodatniego pola magnetycznego
    twiSetRegister(HMC_ADDR, 0x00, 0x71);
    // Oczekiwanie na wynik pomiaru
    delay(67);
    // Wyslanie wyniku do komputera
    Serial.print(F("PT="));
    sendMeasurement();
    
    // Ustawienie sztucznego, testowego, ujemnego pola magnetycznego
    twiSetRegister(HMC_ADDR, 0x00, 0x72);
    delay(67);
    Serial.print(F("NT="));
    sendMeasurement();
  }
  
  

  Jeśli czujnik jest prawidłowo podłączony i działa dobrze, to program powinien zwrócić do komputera wartości około 1.1 dla pomiarów testów dodatnich "PT" i około -1.1 dla pomiarów testów ujemnych "NT" dla każdej osi czujnika.

  </div><div class="workcode"><p>Program prezentujący normalne działanie czujnika:</p>

  #include <Wire.h>
  
  // Adres czujnika w magistrali TWI
  #define HMC_ADDR 0x1e
  
  // Funkcja zapisujaca do rejestrow czujnika
  void twiSetRegister(int address, byte reg, byte data)
  {
    Wire.beginTransmission(address);
    Wire.write(reg);
    Wire.write(data);
    Wire.endTransmission();
    delay(5);
  }
  
  // Wysyla wyniki pomiarow czujnika do komputera
  void sendMeasurement()
  {
    byte buffer[6];
    // Czyta 6 rejestrow pomiarowych i zapisuje je w tablicy buffer
    byte readed = twiGetRegisters(HMC_ADDR, 0x03, buffer, 6); 
    if (readed != 6)
    {
      Serial.println(F("ERROR"));
    }
    else
    {
      // Przetwarza 8 bitowe dane z rejestrow na 16 bitowe cyfrowe wyniki pomiarow
      int resultX = (int) word(buffer[0], buffer[1]);
      int resultZ = (int) word(buffer[2], buffer[3]);
      int resultY = (int) word(buffer[4], buffer[5]);
      
      // Zamienia cyfrowe wyniki pomiarow na wyniki w jednostkach Gauss
      float gX = resultX * 0.00092;
      float gY = resultY * 0.00092;
      float gZ = resultZ * 0.00092;
  
      // Wysyla dane do komputera
      Serial.print("#MAG=");
      Serial.print(gX);
      Serial.print(",");
      Serial.print(gY);
      Serial.print(",");
      Serial.print(gZ);
      Serial.println();
    }
  }
  
  // Funkcja czytajaca rejestry czujnika
  byte twiGetRegisters(int address, byte reg, byte *buffer, byte length)
  {
    byte count = 0;
    
    Wire.beginTransmission(address);
    Wire.write(reg);
    Wire.endTransmission();
    
    Wire.beginTransmission(address);
    Wire.requestFrom(address, (int) length);
    while (Wire.available())
    {
      buffer[count] = Wire.read();
      count++;
    }
    Wire.endTransmission();
    
    return count;
  }
  
  void setup()
  {
    Serial.begin(57600);
    Wire.begin();
    // Ustawienie trybu ciaglego pomiaru
    twiSetRegister(HMC_ADDR, 0x02, 0x00);
    
    // Ustawienie 75 pomiarow na sekunde
    twiSetRegister(HMC_ADDR, 0x00, 0x18);
  }
  
  void loop()
  {
    sendMeasurement();
    delay(20);
  }
  
  

  Program odczytuje wartości pomiarów czujnika i przesyła je do komputera w formacie jednostek Gaussa dla każdej z osi.

  </div><div class="links"><p>Linki:</p>

  Pliki

  Gwarancja

  Wszystkie zakupy na Nettigo są chronione 14-sto dniowym prawem do zwrotu. Bez zbędnych pytań.

  Szczegółowe informacje o dostawie i zwrotach

  Newsletter

  Raz, góra dwa razy w miesiacu możesz otrzymać newsletter o nowościach w naszej ofercie, promocjach, a także porcję wiadomości ze świata DIY i Arduino.